Brede Water Rockanje

Het Brede Water, bij Rockanje, is een plas van het restant van het riviertje de Strype.  Langs de vochtige oevers broeden vogels als dodaars (een roodbruin mini fuutje), geoorde fuut (met goudkleurige ‘oortjes’) en berg-, kuif-, tafel- en slobeenden.

De eilandjes in het midden van de plas zijn ingenomen door aalscholvers. Zij vliegen regelmatig naar de Noordzee om te foerageren. Vandaag niet zo veel vogels gezien.